[email protected] 
خلاصه:

اگر ذهن انسان را همانند یک کامپیوتر تصور کنیم...

آنچه والدین باید بدانند
سلام، امیدوارم وقتتون بخیر باشه و حالتون خوب. اگر ذهن انسان را همانند یک کامپیوتر تصور کنیم، فایل های درون آن حاصل آموزش هایی هستند که او در طی زمان از محیط های مختلف می گیرد و در مواجه شدن با شرایط و موقعیت های مختلف از این فایل ها استفاده می کند . برای مثال زمانی که ما آموزش دیده ایم که در زمان خشم نفس عمیق بکشیم و از صحبت کردن و توهین به شخص دیگری پرهیز کنیم این در واقع همان فایل آموزشی است که ذهن ما در چنین حالتی از آن استفاده می کند . تصور کنید چنین فایل آموزشی در ذهن ما نباشد. چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا ذهن ما فایلی قدیمی تر را باز می کند و بر اساس آن عمل می کند. مثلا در حالت خشم داد میزنیم،توهین می کنیم و غیره. ذهن کودکان همانند کامپیوتری است که تقریبا خالی و آماده ی دریافت فایل های آموزشی است اما گاهی ما این فایل ها را به درستی به آنها منتقل نمی کنیم. در این سال های آموزش به کودکان همواره شاهد آن بودیم که کودکان بسیار سریع و آسان اقدام به دعوا و سپس قهر کردن می کنند اما وقتی صحبت از آشتی کردن می شود به یکباره هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند و یا هنگامی که در یک کارگروهی با نظرات مخالف مواجه می شوند شروع به دعوا کردن،شکایت کردن از یکدیگر و از این قبیل کارها می کنند. در بسیاری از خانواده ها والدین در حضور کودک اقدام به بحث و دعوا می کنند که این خود موضوع بسیار مفصلی است که وارد آن نمی شویم اما کودک با دیدن دعوا و قهر فایل آموزشی مربوط به آن را در ذهن خود ثبت می کند. حالا یادگرفته تا هر زمان لازم شد دعوا و قهر کند. روز بعد والدین با هم آشتی کردند اما کودک شاهد عذرخواهی و مراحل آشتی کردن نبوده است. اینجاست که می گوییم فایل آموزشی ناقص به ذهن او وارد شده است و بعد از دعوا فایلی برای آشتی در ذهن او وجود ندارد. در رابطه با مواجه شدن با نظرات مخالف به همین مشکل بر میخوریم. به گونه ای که در دوران فرزند سالاری این سالارهای کوچک اصلا حاضر نیستند تا نظرات مخالف را گوش بدهند، قبول کنند و حرف حرف خودشان است. در آینده این سالارها قرار است تشکیل خانواده بدهند اما همین موضوع برای آنها یک موضوع بسیار مشکل ساز خواهد بود. بهتر است تا در حضور کودکان نظرات مخالف یکدیگر را بپذیریم و در مورد آنها با یکدیگر صحبت کنیم تا از این طریق به آنها آموزش دهیم که در زمان مواجه شدن با این موارد چگونه عمل کنند و راه حل های درست را اجرایی کنند نه استفاده از دعوا، قهر، زد و خورد و اینگونه واکنش های منفی.

خدمات مرتبط