[email protected] 
خلاصه:

زمان مناسب برای شروع ورزش کودکان...

سلام، امیدوارم وقتتون به خیر باشه و حالتون خوب.
یکی از نگرانی های اغلب والدین در مورد زمان شروع ورزش، انتخاب مکان ورزشی و نوع ورزش انتخابی برای کودک خود است.

این که زمان مناسب برای شروع فعالیت ورزشی کودک چه زمانی است بسته به شرایط فیزیکی و جنسیتی تفاوت هایی دارد اما آنچه مهم است اهداف ورزشی کودکان است.

در گام اول هدف اصلی از شروع فعالیت ورزشی کودکان ایجاد علاقه به محیط ورزشی است نه آموزش ورزش خاص.

اگر کودکی در تجربه اول حضور در محیط ورزشی احساس رضایت و علاقه کند اغلب تا پایان عمر خود ورزش را ترک نخواهد کرد اما در صورتی که جذب محیط نشود برای ایجاد علاقه مجدد به محیط ورزشی کار اندکی سخت تر از قبل می شود . توانایی ایجاد علاقه به محیط ورزشی یکی از هنرها و مهارت های بسیار مهم مربیان ورزشی است .

در یک نظر سنجی دریافتیم که آنچه اغلب برای والدین در مورد انتخاب آکادمی های ورزشی مهم است شامل امنیت، شاد بودن،آکادمیک بودن و تجهیزات ورزشی مناسب بود لذا در انتخاب آکادمی ورزشی برای کودک خود توجه به موارد ذکر شده بسیار اهمیت دارد.

برای کودکان زیر هفت سال آموزش مستقیم امری اشتباه است . این کودکان لازم است تا در فضای بازی و به صورت غیر مستقیم آموزش ببینند و تا حد امکان از فضاهای رقابتی که در آن برد و باخت وجود دارد دور باشند.
نیاز کودکان در درجه اول آموزش و تمرین مهارت های پایه ای مانند دویدن، پریدن، لی لی رفتن، پرتاب کردن، دریافت کردن و غیره می باشد.
انتخاب ورزش مورد نظر بسته به علاقه کودک است اما اگر کودک شما بیش فعال است ترجیحا از رشته های رزمی استفاده نکنید.

بهترین اقدام برای انتخاب ورزش توسط کودک این است که فرصتی ایجاد کنیم تا او بتواند ورزش های مختلف را از نزدیک ببیند و یا حداقل یکبار در محیط آن قرار بگیرد.

این یک امر کاملا طبیعی است که کودکان هر روز اقدام به تغییر ورزش خود کنند چرا که هنوز تجربه کافی را ندارند. در نتیجه اگر کودک توانایی انتخاب کردن ندارد لازم نیست تا برچسب عدم توانایی در انتخاب را به او بزنیم و کافیست تا صبور باشیم.


در نهایت فراموش نکنید که همانطور که نخبه علمی داریم نخبه ی ورزشی هم داریم و قرار نیست همه کودکان در آینده ورزشکاران حرفه ای باشند اما ورزش یک موضوع بسیار مهم برای هر کودکی است.

خدمات مرتبط