site@aliabdi.co 

بحث و دعوای والدین؛ آموزنده یا مخرب؟

بحث و دعوای والدین؛ آموزنده یا مخرب؟

بحث و دعوای والدین؛ آموزنده یا مخرب؟

جزئیات

چه زمانی بحث و دعوای والدین برای کودک مفید و آموزنده و چه زمانی مخرب است...

5 شهریور 1397
در ایده آل ترین خانواده ها نیز جر و بحث در مورد نظرات مختلف و دیدگاه های متفاوت وجود دارد اما خروجی این جر و بحث و یا دعوای میان والدین برای کودکان چگونه است ؟
موضوع عنوان شده را از دو دیدگاه بررسی می کنیم .
دیدگاه اول :
زمانی که والدین اقدام به جر بحث های طولانی ،همراه با فریاد، توهین و استفاده از جملات یا کلمات توهین آمیز و حتی گاهی زد و خورد می کنند طبیعتا خروجی آن برای کودک موارد آموزنده ی منفی ای است چرا که آنها تمام آنچه از والدین خود میبینند را به عنوان الگو استفاده خواهند کرد. در مواردی شاهد آن بودیم که کودک همواره در برخورد با دیگر همسالان خود و حتی در برخورد با پدر و مادرش مدام از ابزار فریاد زدن استفاده می کند. در واقع او پرخاشگری را الگوی خود قرار داده که با کمی بررسی متوجه آن شدیم که دقیقا او رفتارهای والدین خود را الگوبرداری کرده است.
از الگوبرداری که بگذریم موضوع بعدی احساساتی است که کودک در چنین مواقعی با آن مواجه است. شاید از دید ما بزرگسالان این طرز فکر کاملا غیر منطقی جلوه کند اما کودکان به هنگام مشاهده ی دعوای پدر و مادر خود را اولین گزینه برای توجیه علت دعوا در نظر می گیرند و خود را مقصر آن می پندارند. از طرفی هیچ توانایی در حل این مشکل ندارند و این سبب ایجاد احساس عدم توانایی در او شده که می تواند موجب احساس عدم اعتماد بنفس در او شود.
حال به دنیای مطلوب کودکان سری بزنیم. چه کسانی در راس این دنیای مطلوب نشسته اند؟ در اغلب موارد هر دوی والدین در این دنیای مطلوب قرار دارند. اما در لحظه ی وقوع دعوا کودک شاهد این موضوع است که این دو نفر در حال تخریب یکدیگر هستند. برایند چنین موضوعی اصلا خوب نیست و کودک را دچار سردرگمی خواهد کرد.
موضوع بعدی احساس بسیار بدتری با عنوان احساس عدم امنیت است. وقتی کودک شاهد دعوای پدر و مادر خود باشد نگران این موضوع خواهد شد که اگر یکی از آنها نباشد چه بر سر او خواهد آمد(از بین رفتن بستر خانواده).
همانطور که مشخص است در این دیدگاه آموزش منفی صورت گرفته در کنار کوله باری از احساسات منفی.

دیدگاه دوم:
زمانی که والدین با حفظ کنترل بر خود به بحث با یکدیگر بر سر عدم توافق ها و دیدگاه های متفاوت می کنند(اینکه چه تکنیک هایی برای کنترل بر خشم وجود دارند موضوع مفصلی است که در این مطلب از آن می گذریم). در این حالت هیچگونه توهین،فریاد و جملاتی با بار منفی وجود ندارد و صرفا دو طرف اقدام به صحبت در مورد موضوع مورد نظر کرده و انتظارات خود از طرف مقابل را عنوان  می کنند. در این حالت کودک آموزش میبیند که در مواقعی که با اختلاف نظر ها و تفاوت دیدگاه ها مواجه شد چگونه به بحث بپردازد و اقدام به حل آن بدون فریاد و توهین کند.
به هر حال در هر خانواه و هر گروهی تفاوت دیدگاه ها و بحث های این چنینی وجود دارند و لازم است تا کودک آموزش لازم برای مواجه شدن با چنین موقعیت هایی را دیده باشد.

 

مقاله ها مرتبط