site@aliabdi.co 

آیا ورزش عاملی است برای گرسنه تر شدن؟

آیا ورزش عاملی است برای گرسنه تر شدن؟

آیا ورزش عاملی است برای گرسنه تر شدن؟

جزئیات

آیا ورزش باعث گرسنه تر شدن ما می شود؟

21 آذر 1397

شاید خیلی این موضوع را شنیده باشید که اگر رژیم غذایی دارید بهتر است فعالیت ورزشی نداشته باشید چرا که ورزش باعث خواهد شد تا بیشتر گرسنه شویم.
بد نیست اندکی بیشتر اما خلاصه در مورد گرسنگی بدانیم. چه اتفاقی میفته که ما احساس گرسنگی می کنیم؟
گرلین و لیپتین دو هورمونی هستند که نقش بسزایی در شکل گرفتن اشتها ایفا می کنند.
گرلین از مخاط معده ترشح می شود و مقدار آن قبل از خوردن غذا افزایش و بعد از خوردن غذا کاهش می یابد.
لپتین نقش مخالف را بازی می کند و از سلول های چربی ترشح می شود و اشتها را کاهش می دهد.
جالب است بدانید فعالیت های ورزشی مخصوصا فعالیت های شدید باعث می شود سطح هورمون گرلین کاهش یابد و احساس گرسنگی به تاخیر افتد.
طی آزمایشات انجام شده بر روی دو گروه مختلف که یکی از آنها صرفا رژیم غذایی داشت و گروه دوم رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی نشان داده شد که آنهایی که بدون فعالیت ورزشی رژیم می گیرند زودتر احساس گرسنگی می کنند.
در نتیجه با ورزش می توان سطح هورمون گرلین را کاهش داد و احساس گرسنگی را به تاخیر انداخت.
اما فراموش نکنیم که برای کاهش وزن رژیم غذایی کافی است اما با ورزش و بدون رژیم غذایی مناسب نمی توان کاهش وزن را تجربه کرد.
پس اول رژیم غذایی و سپس ورزش منظم نقش بسزایی در کاهش وزن و تناسب اندام دارند.
کودکانی که اضافه وزن دارند لازم است تا با رعایت غذایی کمک شوند تا در کنار ورزش وزن آنها کنترل و سپس کاهش یابد. برای کودکان به هیچ وجه رژیم غذایی سنگین توصیه نمی شود و تنها رعایت غذایی کافیست و نخوردن غذاهای بی ارزش مانند چیپس، پفک و ... کافیست و تغییر عادات غذایی کودکان به عهده ی والدین است.مقاله ها مرتبط