جامع “از من تا پول”

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

جامع‌ترین دوره‌ی تحول فردی و مالی در دنیای واقعی!

20
12,000,000 تومان

دوره “من و پول”

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان

رشد مالی،راهکارهای تبدیل مهارت به درآمد و تکنیک های افزایش فروش

10
6,000,000 تومان
53%
تخفیف

من کی هستم؟

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان

خودشناسی هیچگاه انتها ندارد اما این دوره شروع بسیار قدرتمندی است

11
1,900,000 تومان
70%
تخفیف

من و فرزندم(مادران یک درصدی)

بدون امتیاز 0 رای
2,980,000 تومان

جامع‌ترین دوره‌ی تحول فردی و مالی در دنیای واقعی!

29
2,980,000 تومان

من و مربی(کوچینگ خصوصی)

بدون امتیاز 0 رای
تومان

جلسات کوچینگ خصوصی با کوچ دارای تاییدیه (PCC) از فدراسیون بین المللی کوچینگ

0
تومان